GET THE APP

Molecular Identification of Entomopathogenic Nematode Isolate and its Virulence to White Grub, Leucopholis burmeisteri (Coleoptera: Scarabaeidae)